Ivetiny aféry

 

  

 

První větší aféra se odehrává v roce 1990. Jistý pan Holman se vydával za ženicha Ivety,…

Setkání se ženichem Ivety Bartošové

 "Milan Holcman jméno mé. Jsem sólista americké skupiny Sex Boys  a právě tady s paní ředitelkou dojednávám koncert, který chci zítra  uspořádat spolu s některými pražskými zpěváky pro děti a mládež",  to bylo mé první setkání s panem Holcmanem v ředitelně jedné z čes­kobudějovických škol. Setkání, ke kterému nemělo nikdy dojít. Pan Holcman měl naspěch, musel během dne svou nabídku projednat i s  řediteli ostatních škol, gymnázií a učilišť. To přece stojí za to,  když už jsou tady, tak ať potěší co nejvíce dětí. Všude ho  vyslechli s podivem či obdivem, to když připojil ke svému vyprávění  i něco ze svého životopisu:"V roce 1982 jsem odešel do Států, do té  doby jsem vystupoval s Janou Robovou. Ve Státech jsme dali dohroma­dy skupinu Sex Boys. Když jsem z New Yorku sledoval rychlý spád  událostí v Československu, nechtěl jsem u toho chybět. 1. ledna  jsem přiletěl a spojil se s pražským Pragokoncertem. Přivítali mě  nádherně. Ani byste netušili, kolik zpěváků můj záměr pochopilo  - Sodoma, Kotvald, skupina Olympik, Iveta Bartošová - mimochodem,  tu si budu 24. ledna brát a jedeme spolu na svatební cestu do Aust­rálie. Navíc jsem v doprovodu Marty Kubišové navštívil i onkologic­kou kliniku, ale ne, o tom snad ani nebudu hovořit. Takže vlastně  až když jsem tohle všechno viděl, rozhodl jsem se ve jménu všech  postižených dětí uspořádat bez nároku na honorář turné po Českoslo­vensku. Takže zítra začínáme u Vás, v Českých Budějovicích. Přijede  Iveta Bartošová a televizní hlasatelka Stáňa Lekešová." Vedení růz­ných institucí podepisovalo objednávky na tuto "vysoce humánní ak­ci", včetně objednávek propagačního materiálu Pragokoncertu - des­ky, podepsané fotografie a plakáty budou věnovány nejlepším studen­tům školy. Odpoledne navštívil pan Holcman v redakci i mě s tím, že se domlu­víme na zveřejnění v tisku. Nepřišel sám, přivedl sebou kapelníka  rockové skupiny Boule, pana Antonína Coufa, kterého nám snad sesla­lo samo nebe. Přinejmenším mě a fotografa, kteří jsme se měli na  celé "senzační akci" podílet článkem a fotografií v novinách, dos­lova zachránil od katastrofy. Ale nebudu předbíhat událostem. Pan Holcman si u nás v kanceláři vyřídil několik telefonátů ohledně  zajištění místností a dalších organizačních věcí. Jednal s lidmi na  nejvyšších místech různých institucí a klobouk dolů - úspěšně.  Všechno šlo jako po másle. Když jsem se spíš jen pro formu zeptala,  jestli má nějaké potvrzení, či oprávnění, podíval se na mě s mírným  opovržením a odvětil, že přece stačí, když to projednal s paní Ol­gou Havlovou. S tím se rozloučil, řekl, že se znovu ohlásí a spolu  s panem Coufem odešli. Je neuvěřitelné, že tolik lidí dokázal během několika hodin doslova  zbláznit a postavit do latě. Snad někteří z nich určité podezření  měli, ale jediný pan Couf prokoukl "amerického umělce" od hlavy až  k patě a spoustu lidí tím zachránil přinejmenším od ostudy. Takže jenom na závěr - pan Holcman se sice vrátil, nikoliv však  z Ameriky, ale z výkonu trestu. Díky lidské důvěřivosti si však mo­hl na amerického zpěváka pár hodin hrát.

A co na celou kauzu říká Iveta?

S tímto člověkem mám osobní zážitky. Je to člověk, který mě  pronásleduje již pár let a byla jsem docela ráda, že byl zavřený.  Obtěžoval mě na koncertech i doma. Neuvěřitelně si vymýšlel a  dokonce jezdil k mým rodičům, takže i oni s ním mají určité zkuše­nosti. Měla jsem z něj strach, protože na mě zvonil doma i v noci.  A tak jsem byla ráda že jej policie vzala pod dohled. Nyní byla  amnestie a já ji poznala hned první den. Jak se dostal na svobodu,  všude tvrdil, že si mě bude brát a že spolu žijeme. Zveřejňoval mou  adresu a telefon jako svoji. Nyní na mou adresu chodí jeho  korespondence, stále ho někdo u mě shání, chodí na mě účty od  taxíka, hotely atd. Doma mě nyní nezastihl ani jednou, díky Bohu.  Nechal mi tam pouze vzkazy, že třeba půjdeme spolu na recepci  k Václavu Havlovi, a podobně. I lidi na agentuře Pragokoncert ov­livnil, že si mě bude brát. Posílal mi i různé léky na hlasivky,  spaní... Mluvil s režiséry, že se mnou bude točit film, který bude  natáčen s nějakou americkou firmou. Zajišťoval mi koncerty atd.  Proč mluvím v čase minulém? Opět jsem se musela smát. Přišel totiž  dopis od soudu, kde stálo: "Musíme Vám sdělit, že Váš druh Milan  Holcman je opět ve vazbě." Napsali mi tam spojení, abych jej navš­tívila. Dokonce i u soudu uvěřili, že s "takovým" člověkem já žiji.  Alespoň je legrace, jinak se to brát nedá."